Circular 8/Omsendbrief 8

                                                                                                                                    

22 April 2021

CIRCULAR 8 / 2021

APRIL REPORT

 

Gr 8 – 9 reports were issued.  Gr 10-12 reports are not available due to the official departmental subject recording sheets not being available.  Gr 10-12 reports will unfortunately only be available in term 2.  All outstanding SBAs must be completed by 7 May.

 

WINTER UNIFORM

 

The winter uniform will be compulsory as from 3 May.  The official windbreaker will be available from the end of May at school at R280.  The windbreaker does not replace the school blazer.  It can be worn over the blazer.  A school pullover or jersey can be worn underneath the blazer.

 

COMMUNICATION

 

We appeal to all parents/guardians to inform the school if there are any changes in their contact details.

Visit our website for relevant information.

 

www.ebendongeshs.co.za

 

FINANCE

 

Thank you for your loyal support in payment of school fees.  Your diligent payment of school fees ensure that we can pay our additional staff to give your child the best educational experience.  It is also used to maintain the school.

 

2022 ENROLMENT

 

Application for admissions for 2022 are closed.  We have more applications than places available.  We will inform parents of the outcome by 28 May.  Parents are requested to confirm the acceptance by 25 June.

TERM 2 TIMETABLE

 

The school opens on Monday 3 May Group A starting with Day 7,  4 May with Day 7; Group B

 

There are two public holidays:

 

13 May – Ascension Day

16 June – Youth Day

 

The alternative days of school for Group A and Group B are until the last day; 9 July.

 

PROGRAMME OF ASSESSMENT

 

Parents/guardians and learners must be aware of the content of their unique programme of assessment per grade and per term.  All SBAs are mandatory.  A pass mark is important.  Learners who fail to complete any SBA may fail the subject, and consequently the academic year and grade.  Learners must utilize the day at home to complete academic tasks and work.

 

DATES

 

3 May

13 May

17-20 May

11 June

16 June

02 July

09 July

26 July

School re-opens

Ascension Day

Parent evenings

Exam begins

Youth day

Exam ends

School closes

School re-opens

We wish the staff, learners and their families a safe
holiday.

WJ TAYLOR

 

PRINCIPAL

                                                                                                                                        

22 April 2021

OMSENDBRIEF 8 / 2021

APRIL-VERSLAG

 

Gr 8 – 9 se rapporte is uitgereik.  Gr 10-12 se rapporte is nie beskikbaar nie as gevolg van die afwesigheid van amptelike departementele puntelyste.  Gr 10-12 rapporte sal ongelukkig eers in Kwartaal 2 beskikbaar wees.  Alle uitstaande SBA-take moet teen 7 Mei 2021 ingehandig word.

 

WINTERUNIFORM

Die winteruniform is verpligtend vanaf

3 Mei 2021.  Die skool se reënbaadjie is by die skool beskikbaar aan die einde van Mei teen R280. Die reënbaadjie vervang nie die skoolbaadjie nie, maar mag bo-oor die baadjie gedra word.  Die skooltrui mag onder die baadjie gedra word.

 

KOMMUNIKASIE

 

Ouers/Voogde moet die skool inlig in verband met enige verandering van persoonlike kontakbesonderhede.  Besoek gerus ons webtuiste vir meer relevante inligting.

www.ebendongeshs.co.za

 

FINANSIES

 

Groot waardering aan alle ouers / voogde vir getroue betaling van skoolfonds.  Jul bydrae verseker dat ons ons personeel kan betaal om die beste opvoeding vir u kind te verseker.  Ons kan ook noodsaaklike onderhoud van die skool handhaaf.

 

2022 INSKRYWINGS

 

Aansoeke vir toelating vir 2022 is tans gesluit.  Ons het meer aansoeke ontvang as wat die skool kan akkommodeer. Ouers sal teen 28 Mei kennis ontvang rakende die uitkoms van die aansoeke.  Ouers moet teen 25 Junie die aanvaarding van plasing bevestig.

KWARTAAL 2 ROOSTER

 

Die skool begin Maandag 3 Mei met Dag 7 vir Groep A;  4 Mei, Dag 7, vir Groep B.

Daar is egter twee vakansiedae:

13 Mei – Hemelvaart

16 Junie – Jeugdag

Die alternatiewe dae van skool vir Groep A en Groep B is tot die laaste dag op 9 Julie.

Die Junie-eksamen geskied tydens weke 6-9:

7 Junie – 2 Julie.  Die rooster sal volgende kwartaal bekendgemaak word.

 

PROGRAM VAN ASSESSERING

Ouers/voogde en leerders moet hulself vergewis van die inhoud van hul unieke program van assessering per graad en per kwartaal.  Leerders is verplig om alle SBA-take te voltooi, asook ‘n slaagpunt te behaal.  Indien leerders in gebreke bly om hul verpligte SBA’s te voltooi, stel hulle hulself bloot aan die potensiële  druip van die vak en ook die akademiese jaar en graad.  Leerders moet die dag by die huis sinvol benut om tred te hou met die akademise take wat voltooi moet word.

 

DATUMS

 

3 Mei

13 Mei

17-20 Mei

11 Junie

16 Junie

02 Julie

09 Julie

26 Julie

Skole heropen

Hemelvaart

Oueraande

Eksamen begin

Jeugdag

Eksamen eindig

Skool sluit

Skool heropen

 

Ons wens die personeel, leerders en hul familie ‘n aangename
en veilige vakansie toe.

WJ TAYLOR

 

SKOOLHOOF

TOPPRESTEERDERS : APRIL 2021

GRAAD 8

GRAAD 9

Ray Muringani

85.1%

Tanaka Muzamhindo

84.1%

Zoë Ross

82%

Kwande Gquma

82.1%

Keanu Smith

80.8%

Abulele Tsetswa

81.1%

Jovano Leibrandt

76.1%

Tylin Theart

80.1%

Keren Malala

75.2%

Daniel Nsele

78%

Kyla Daniels

73.8%

Yonela Mbawuli

78%

Amahle Bali

73%

Mia Abrahams

77.8%

Zagkira Matthyse

71.6%

Kelly Khwinana

76.5%

Imange Maposa

70.6%

Chandre Wolfaardt

75.7%

Quinley Olifant

70.6%

Andy Kabitanga

74.1%

Zintle Mdeni

70.5%

Ainsley Wildschudt

73.7%

Caden van Oordt

70.2%

Jason Kok

73.5%

 

 

Tatum Willscott

73.3%

 

 

Tatum Albanie

72.7%

 

 

Lyle Smouse

71.6%

 

 

Riqaldey Galeshewa

71.3%

 

 

Mbuyi Kabwe

71.2%

 

 

Michelle Blouw

71%

 

 

ONDERSTEUN ASSEBLIEF ONS BORGE

 

Bierman Oogkundiges

BP Brightonweg

Britos Hoofkantoor

Books 24

CAB Foods

Blue Door Technologies

Cape King Foods

Copytype

 

Dr Rossouw

Innofin

Jubra Liquors

Kekkel & Kraai

Kraaifontein Hardware

Kraaifontein Motors

Lexmed

LO Rall

Meinhardt & Kie

Ninos

Office National

Pizza Pub

SMS Web

TV World

Vos Motors

TOP ACHIEVERS : APRIL 2021

GRADE 8

GRADE 9

Ray Muringani

85.1%

Tanaka Muzamhindo

84.1%

Zoë Ross

82%

Kwande Gquma

82.1%

Keanu Smith

80.8%

Abulele Tsetswa

81.1%

Jovano Leibrandt

76.1%

Tylin Theart

80.1%

Keren Malala

75.2%

Daniel Nsele

78%

Kyla Daniels

73.8%

Yonela Mbawuli

78%

Amahle Bali

73%

Mia Abrahams

77.8%

Zagkira Matthyse

71.6%

Kelly Khwinana

76.5%

Imange Maposa

70.6%

Chandre Wolfaardt

75.7%

Quinley Olifant

70.6%

Andy Kabitanga

74.1%

Zintle Mdeni

70.5%

Ainsley Wildschudt

73.7%

Caden van Oordt

70.2%

Jason Kok

73.5%

 

 

Tatum Willscott

73.3%

 

 

Tatum Albanie

72.7%

 

 

Lyle Smouse

71.6%

 

 

Riqaldey Galeshewa

71.3%

 

 

Mbuyi Kabwe

71.2%

 

 

Michelle Blouw

71%

 

 

PLEASE SUPPORT OUR SPONSORS

Bierman Optometrist

BP Brighton Road

Britos Head Office

Books 24

CAB Foods

Blue Door Technologies

Cape King Foods

Copytype

 

Dr Rossouw

Innofin

Jubra Liquors

Kekkel & Kraai

Kraaifontein Hardware

Kraaifontein Motors

Lexmed

LO Rall

Meinhardt & Kie

Ninos

Office National

Pizza Pub

SMS Web

TV World

Vos Motors