Circulars

General Circular 11 February 2020

HOëRSKOOL EBEN DöNGES HIGH SCHOOL

 

Van der Bijlstraat/Van der Bijl Street

KRAAIFONTEIN 7570KRAAIFONTEIN 7570

Tel: (021) 988 7430/9Tel: (021) 988 7430/9

Faks: (021) 988 1441Fax: (021) 988 1441

Email: head@edonges.org.za

 

ENGLISH:

11 February 2021

Dear Parents and Guardians

As announced, the school will re-open on 15 February 2021. Due to Covid-19 regulations, the school will be following an alternative mode of attendance. 

Your child will attend school according to GROUP A and GROUP B on alternate days:

Gr 8-1 1 Group A: 15 February 2021

Gr 8-1 1 Group B: 16 February 2021

School will commence for Gr
12 from 15 February 2021 – attendance is compulsory every day.

All learners should attend school in summer uniform.

Parents and guardians must ensure that learners have all stationery, writing books and textbooks daily
according to their timetable.

On the day that learners are not at school, they must spend the day doing homework and assignments given by educators. We have limited contact time to complete the syllabus per subject.

 


WJ TAYLOR

PRINCIPAL

 

 

AFRIKAANS:

 

11 Februarie 2021

Geagte Ouers en Voogde

Soos aangekondig, sal die skool op 15 Februarie 2021 heropen. Met die huidige Covid-19 regulasies het die skool op ‘n alternatiewe model van bywoning besluit. U kind se bywoning is op alternatiewe dae vir GROEP A en GROEP B.

Gr 8-1 1 Groep A: 15 Februarie 2021

Gr 8-1 1 Groep B: 16 Februarie 2021

Skool heropen op 15 Februarie 2021 vir Gr 12 — teenwoordigheid is verpligtend vir elke dag. Leerders moet someruniform dra.

Ouers en voogde moet seker maak dat leerders alle skryfbehoeftes, skryfboeke en handboeke daagliks saambring volgens hul skoolrooster.

Leerders moet kennis neem dat die dae by die huis beskou moet word as normale skooldae om werk en opdragte te voltooi wat deur opvoeders voorsien is. Daar is ‘n beperkte hoeveelheid kontaktyd om die sillabus per vak te voltooi.

 


WJ TAYLOR

SKOOLHOOF